Projektowana na indywidualne potrzeby funkcjonuje niezależnie od warunków atmosferycznych. Testy kontrolne przeprowadzane przez BFT, w całości oparte na praktyce, zapewniają maksymalną niezawodność.

Skorzystaj z diagramu, aby dobrać właściwe dla Twoich potrzeb rozwiązanie.

diagram2

  1. Podane w tabeli powyżej dane dotyczące masy bramy, nie obejmują oporów toczenia. Wprzypadku bram jeżdżących po szynie należy doliczyć 40%, natomiast w przypadku bramy samonośnej (podwieszanej) trzeba doliczyć 30% do masy rzeczywistej. Uzyskany w ten sposób wynik należy porównać z nominalną masą podaną w tabeli. W przypadku gdy rzeczywista masa bramy powiększona o opory toczenia jest bardzo zbliżona do wartości podanej w tabeli, zaleca się wybranie siłownika przeznaczonego do cięższych bram. Masa bramy wypełnionej deskami może znacznie się zmienić ze względu na pochłanianą przez drewno wilgoć. Należy pamiętać także, że źle zamontowana lub źle skonstruowana i wykonana brama może stwarzać tak duże opory, że żadne z powyższych wyliczeń nie będzie prawidłowe. Jeżeli podczas ręcznej obsługi brama stawia duży opór lub są miejsca w których klinuje się to należy bramę poprawić. Brama na całej długości, przy użyciu stałej siły, powinna przesuwać się ruchem jednostajnym.
    PRZYKŁAD: 950 kg (masa bramy) +30% (opory toczenia) = 1235 kg – wybór- siłownik ICARO
  2. Intensywność użytkowania podana w ilości cykli na dobę, oznacza zalecaną liczbę cykli na dobę. Najłatwiej obliczyć docelową intensywność mnożąc liczbę pojazdów przez 3 (średnia liczba użycia bramy). Należy zwrócić uwagę czy brama będzie także służyła jako przejście dla pieszych. Wtedy ilość cykli może się gwałtownie zmienić i należy ją uwzględnić lub zalecić użytkowanie furtki.PRZYKŁAD: 10 (użytkownicy) x 3 (średnia liczba użyć) = 30 cykli – wybór – siłownik DEIMOS
  3. Długość bramy podana w metrach, określa światło wjazdu pomiędzy słupkami i nie obejmuje długości przeciwwagi. Ten parametr jest orientacyjny, gdyż możemy spotkać bramy które nie są długie, ale ciężkie.

Podczas doboru należy uwzględnić wszystkie powyższe informacje i dobrać siłownik spełniający największy z parametrów.
PRZYKŁAD: 300 kg (masa bramy) + 30% (opory) = 390 kg – DEIMOS; 100 (użytkowników) x 3 (śr. liczba użyć) = 300 cykli – ICARO; długość 5m – DEIMOS;
WYBÓR: ICARO.