Przęsło wykonane z wzajemnie przenikających się profili stalowych: